Innehavere Årskort 2018

Disse har årskort for sesongen 2018. Oppdatert: 04.01.2018
Innehavere av gyldne kort som gjelder i 2018 er inkludert i listen nedenfor.
Fullstendig liste over Sponsorer og Gyldne kort finner du her.

Nr Navn Kommentar
201801 Harald Steen  
201802    
201803    
201804    
201805    
201806    
201807    
201808    
201809    
201810    
201811    
201812    
201813    
201814    
201815    
201816    
201817    
201818    
201819    
201820    
201821    
201822    
201823    
201824    
201825    
201826    
201827    
201828    
201629    
201830    
201831    
201832    
201833    
201834    
201835    
201836    
201637    
201838    
201839    
201840    
201841    
201842    
201843    
201844    
201845    
201846    
201847    
201848    
201849    
201850    
201851    
201852    
201853    
201854    
201855    
201856    
201857    
201858    
201859    
201860    
     
—- Elevkort fra Våren 2018 —-
2017001    
2017002    
2017003    
2017004    
2017005    
2017006    
2017007    
2017008    
2017009    
2017010    
     
—- Elevkort fra Høsten 2017 —-
2017001 Pål Arvei Elev PG høst 2016
2017002 Stefan Solberg Elev PG høst 2016
2017003 Kawa Salehi Elev PG høst 2016
2017004 Rune Holm Elev PG høst 2016
2017005 Rasmus Lundkvist Elev PG høst 2016
2017006   Elev HG høst 2016
2017007   Elev HG høst 2016
—– Elevkort fra 2016 og Våren 2017 er ikke gyldige i 2018 —–
     
—– Gyldne kort
Valør – Utløper dato
1 Tore Flåten Platina – 20250401
2 Rob Hazes Platina – 20250401
3 Jon Fjelldal Platina – 20250401
4 Kenneth Snekkestad Platina – 20250401
5 Runar Halling Platina – 20250401
6 Roger Henningsen Gull – 20190401