Årsmøte 2015


Laster kart ….

Dato/Tid
15/03/2016 18:00 – 21:00

Sted
Vittingen kulturhus

Kategori(er)


Innkalling til Årsmøte 2015 i Hvittingfoss Luftsportklubb.

 

Årsmøte i HLSK avholdes tirsdag 15. mars kl. 1800.
Sted: Vittingen kulturhus, Hvittingfoss.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen mandag 29. februar.

 

Foreløpig Saksliste.
1. Konstituering.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap 2015
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Budsjett 2016
9. Årsplan 2016
10. Valg
11. Premieutdeling

 

Endelig saksliste og underlag til møtet sendes medlemmene én uke før årsmøtet.
Husk også å betale medlemskontingent før du stiller på møtet.

Velkommen.

Hilsen Styret