Åpning av luftsportbokser

pgbox.noGenerelt
Åpning av luftsportbokser skal kun gjøres av personer som er utpekt av HLSK og som har fått opplæring/utsjekk for dette.

For tiden har vi fem luftsportbokser som kan åpnes, disse heter Hvittingfoss A, B, C, D og E. Hvittingfoss D og E, som ligger sør og vest for A og B har spesielle varslingsprosedyrer og benyttes kun i forbindelse med spesielle arrangementer.
Default høyde for Hvittingfoss A er 4000 fot (1219 moh), for Hvittingfoss B og C 7000 fot (2133 moh). Høyden vi får kan variere fra dag til dag og oppgis i SMS’en som sendes ut på SMS tjenesten (HLSK FLY) ved åpning. 1 fot = 0,3048 meter.

Kart over Luftrom og bokser.

Fra juni 2020 benyttes http://www.pgbox.no til å forvalte boksene. Piloter som ønsker å benytte boksene melder seg inn og ut av boksene i pgbox.no når boksene er åpnet av en «boksåpner». Man må først opprette en konto og aktivere den før man kan «Signe – in». Man kan her også abonnere på SMS varsling når boksene åpnes. (Ikke implementert per dags dato 22.06.2020).

 

VEILEDER FOR BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET HVITTINGFOSS ALFA OG HVITTINGFOSS BRAVO.
Alle piloter som ønsker å benytte økt høyde når boksene er åpnet må ha lest, forstått og følge kravene gitt i «pilotveilederen». NB: Dette er veilederen før pgbox ble tatt i bruk, prinsippene gjelder fortsatt bortsett fra at man ikke melder seg inn vhja SMS.  Lastes ned her:

ADMIN-VEILEDER FOR ÅPNING AV LUFTSPORTSOMRÅDET HVITTINGFOSS ALFA OG HVITTINGFOSS BRAVO.
Piloter som skal administrere åpning og lukking av boksene følger «adminveilederen». NB: Pgbox brukes nå ifbm åpning av boksene.  Lastes ned her:

(Kontakt styret for passord).

 

Se også en detaljert forklaring av SMS’ene som skal sendes her: