Vandrefalkens vinner

Statutter: Lengste utfløyet distanse fra ett av HLSK sine flysteder.
2-punkt open distance

Vinner 2019. Arild Arnesen som den 11.07.2019 fløy fra Grøtterud til Bromma. 119,9 km

Tidligere vinner:

Vinner Dato Startsted Til Distanse
Trond Halvorsen 08-11-96 Grøtterud Kongsberg 26 km
Jon Fjelldal 04-13-97 Rudskollen Sandefjord 48 km
Øystein Ellefsrød 06-14-98 Grøtterud Evju 57 km
Jon Fjelldal 08-29-99 Grøtterud Tyristrand 65 km
Bjørnar Halvorsen 07-29-00 Grøtterud Flesberg 51 km
Trond Halvorsen 06-09-01 Glaneberget Skollenborg 26 km
Rob Hazes 08-05-02 Grøtterud Svene 42 km
Rob Hazes 07-15-03 Grøtterud Blefjellstue 44 km
Rob Hazes 08-23-04 Grøtterud Lampeland 45 km
Hans Cato Grytnes 04-26-05 Grøtterud Flesberg 54 km
Magne Kværum 07-25-06 Grøtterud Pikerfoss 35 km
Rob Hazes 05-04-07 Grøtterud Pikerfoss 32 km
Rob Hazes 08-01-08 Grøtterud Pikerfoss 34 km
Rob Hazes 06-24-09 Grøtterud Tunhovdfjorden 117 km
Rob Hazes 07-01-10 Grøtterud Svene 35 km
Jon Fjelldal 08-23-11 Grøtterud Rødberg 105 km
Jon Fjelldal 05-01-12 Grøtterud Lampeland 46 km
Kim Brede Lie 08-25-13 Grøtterud Flesberg 55 km
Bjørnar Trondsen 05-18-14 Grøtterud Svene 38 km
Jon Fjelldal 04-18-15 Rudskollen Steinsholt 27 km
Bjørnar Trondsen 05-08-16 Grøtterud Rena 189 km
Trond Kjeldsen 05-23-17 Grøtterud Veggli 76 km
Svein Ingar Johansen 07-03-18 Grøtterud Nore 93 km
Arild Arnesen 07-11-19 Grøtterud Bromma 120 km