Hvittingfoss Luftsportklubb

Den gamle Vipps løsningen er opphørt. HLSK har opprettet nettbutikk hvor du blant annet kan kjøpe årskort for flyging fra Grøtterud. Se hvordan her.

  • Kurs Paragliding Våren 2021
    Nytt kurs starter 10. april. For info se mer om kurset under arrangement.
  • Nettbutikk
    Vipps sin menybaserte betalingsløsning Vipps GO – ble terminert 01 Desember 2020. HLSK har derfor lagt ned en hel del arbeid i å gjøre vår web kompatibel for nettbutikk med Vipps som betalingsløsning. Dette innebar blant annet en viss modernisering og overgang til krypterte forbindelser. Nettbutikken ble satt i drift 04.01.2021. Her kan man da […]
  • Fornyelse og utstedelse av flygebevis
    Flygebeviset utløper 31. desember. Husk å egenfornye før det utløper! Drøyer du til over nyttår må du fornye med instruktørgodkjenning og det har du sikkert ikke så innmari lyst til.(PP2/SP2/SPG2 fornyer alltid elevbeviset med instruktørgodkjenning). NB: Flygebeviset er ikke gyldig før du har betalt kontingenter og forsikring. Du gjør alt fra MinIdrett.Oppskrift hos NLF: http://nlf.no/hangglidingparagliding/fornyelseDer […]