Hvittingfoss Luftsportklubb

Den gamle Vipps løsningen er opphørt. HLSK har opprettet nettbutikk hvor du blant annet kan kjøpe årskort for flyging fra Grøtterud. Se hvordan her.

  • Årsmøte 2021
    Årsmøtet avholdes tirsdag 27. april 2021, kl. 1800. I år blir det nettmøte ved hjelp av Teams. Se mer om årsmøtet under arrangementer
  • Kurs Paragliding Våren 2021
    Nytt kurs starter 10. april. For info se mer om kurset under arrangement.
  • Nettbutikk
    Vipps sin menybaserte betalingsløsning Vipps GO – ble terminert 01 Desember 2020. HLSK har derfor lagt ned en hel del arbeid i å gjøre vår web kompatibel for nettbutikk med Vipps som betalingsløsning. Dette innebar blant annet en viss modernisering og overgang til krypterte forbindelser. Nettbutikken ble satt i drift 04.01.2021. Her kan man da […]