Åpning av luftsportbokser


Generelt

Åpning av luftsportsområdet (bokser) skal kun gjøres av personer som er utpekt av HLSK og som har fått opplæring/utsjekk for dette.

For tiden har vi fem luftsportbokser som kan åpnes, disse heter Hvittingfoss A, B, C, D og E. Hvittingfoss D og E, som ligger sør og vest for A og B har spesielle varslingsprosedyrer og benyttes kun i forbindelse med spesielle arrangementer.
Default høyde for Hvittingfoss A er 4000 fot (1219 moh), for Hvittingfoss B og C 7000 fot (2133 moh). Høyden vi får kan variere fra dag til dag og oppgis i «eventen» i pgbox når boksene åpnes og i eventuell åpnings-SMS. 1 fot = 0,3048 meter.

Kart over Luftrom og bokser.

Fra juni 2020 benyttes http://www.pgbox.no til å forvalte boksene. Piloter som ønsker å benytte boksene melder seg inn og ut av boksene i pgbox.no når boksene er åpnet av en «boksåpner». Man må først opprette en konto og aktivere den før man kan «Signe – in». Man kan her også abonnere på SMS varsling når boksene åpnes.

Krav til piloten.

 • Opprettet og aktivert brukerkonto i pgbox.
 • Minimum PP4/SP4.
 • Instrument med luftromsgrensene og kunne bruke dette.
 • Kunnskap om luftrom generelt og «boksene». Det vil si å ha satt seg inn i og memorert hvor grensene går.
 • Fungerende toveisradio med «NAK-frekvens»: 154.175 MHz.
 • Fungerende lett tilgjengelig mobiltelefon. Det kan settes krav fra boksåpneren om handsfree system for besvarelse av mobilanrop.

Før take-off

 • Kontrollere at instrument, radio og mobil fungerer.
 • Sette seg inn i dagens gjeldende høydebegrensning i boksene.
 • Melde seg inn (Sign-in) på aktuell «event» i pgbox. (Normalt: «HLSK / Hvittingfoss LSB Area»).

I lufta.

 • Lytte på radio med tanke på kansellerte bokser.
 • Følge med på andre i boksen. Hvis man ser flere pg’er som «drar ører uten grunn» , så er dette signal om å gå ned til under TMA grensen.
 • Hvis man får beskjed om kansellerte bokser: Kvittèr til sender og send meldingen videre på radio. Trekk så ører for å gå ned. (PG).
 • Ved svikt i radiosambandet, gå ned til under TMA grensen.

Etter landing.

 • Ved utelanding – endre status til «Landed» i pgbox og legg inn din posisjon. På det viset er det enkelt å se hvor andre har landet og du har større sjangs for å få transport tilbake.
 • Ved hovedlanding. Endre status til «Exit» i pgbox.
 • Det er viktig å endre status når man har landet. Boksene vil normalt ikke lukkes før alle har status «Landed eller Exit». Husk at det faktisk er en som har «vakt» og betjener bakketelefon når boksene er åpne.

ADMIN-VEILEDER FOR ÅPNING AV LUFTSPORTSOMRÅDET HVITTINGFOSS ALFA OG HVITTINGFOSS BRAVO.
Bruken av luftsportsområdet er regulert av avtale mellom Avinor og NLF. Piloter som skal administrere åpning og lukking av boksene følger «adminveilederen». NB: Pgbox brukes nå ifbm åpning av boksene.  Lastes ned her: [wpdm_file id=47] (Kontakt styret for passord).