Åpning av luftsportbokser

hvittingfoss a bGenerelt
Åpning av luftsportbokser skal kun gjøres av personer som er utpekt av HLSK og som har fått opplæring/utsjekk for dette.

For tiden har vi fem luftsportbokser som kan åpnes, disse heter Hvittingfoss A, B, C, D og E. Hvittingfoss D og E, som ligger sør og vest for A og B har spesielle varslingsprosedyrer og benyttes kun i forbindelse med spesielle arrangementer.
Default høyde for Hvittingfoss A er 4000 fot (1219 moh), for Hvittingfoss B og C 7000 fot (2133 moh). Høyden vi får kan variere fra dag til dag og oppgis i SMS’en som sendes ut på SMS tjenesten (HLSK FLY) ved åpning. 1 fot = 0,3048 meter.

 
Kart over Luftrom og bokser.
 

 

VEILEDER FOR BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET HVITTINGFOSS ALFA OG HVITTINGFOSS BRAVO.
Alle piloter som ønsker å benytte økt høyde når boksene er åpnet må ha lest, forstått og følge kravene gitt i «pilotveilederen». Lastes ned her:

ADMIN-VEILEDER FOR ÅPNING AV LUFTSPORTSOMRÅDET HVITTINGFOSS ALFA OG HVITTINGFOSS BRAVO.
Piloter som skal administrere åpning og lukking av boksene følger «adminveilederen». Lastes ned her:

(Kontakt styret for passord).

 

Se også en detaljert forklaring av SMS’ene som skal sendes her: