Windy


Windy er et «must» for oss og her er noen tips utover det du kanskje kjenner til fra før.

Legge til lag (layers).
Generelt så legger man til ekstra lag med «more layers».
Eksempel: Vise webkameraer

Plugin: Vis luftrom (airspace) i Windy.

Klikk i kartet for å få fram luftromsinfoen. Når infoen kommer opp må man igjen klikke på den blå teksten for å se høydebegrensningen, i dette tilfellet 3500 fot = 1067 m.


Plugin: Sounding i Windy.

Denne er bedre enn den innebygde soundingen i windy.

Hold muskursoren over soundingen og rull med musehjulet så vises oppstigningkurven etc ved forskjellige tidspunkt, synket med kartet.
Legg også merke til at høyden på «skybas» vises time for time i takt med scrollingen.

Ja her ble det jo my godt norsk 🙂