Bli medlem


Du kan melde deg inn i klubben her: https://medlemskap.nif.no/22605

HLSK er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom NLF (Norges Luftsport Forbund) og medlemskap registreres og betales i idrettens felles system gjennom tjenesten Min idrett.

Alternativt kan du sende en email til post@hlsk.no så hjelper vi til med å registrere deg som medlem.