Corona/Covid 19


Hvittingfoss Luftsportklubb sin holdning til corona situasjon, og utføring av tandemturer

Dette er generelle råd til hvordan vi bør forholde oss til corona situasjonen i klubben vår.

Håndvask

Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
Hånd-desinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd

Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.
Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.
Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser , når det er mulig.
Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen
Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.

Råd vi kan tenke oss i forhold til sporten

Ikke lån eller lån bort utstyr.
Ikke lån eller lån bort hjelm eller hansker.
Tenk deg om, med tanke på samkjøring til og fra flysted.
Les og følg den aktuelle kommunens retningslinjer som du ønsker å fly i.

Nyttige lenker:
Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/
Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/
Norges luftsportforbund: http://www.nlf.no/

Tiltak ved flyging med passasjer /tandemflyging

Tandemvirksomheten holdes adskilt fra annen flyaktivitet og andre flygere.

Tandempilot eller tandempassasjer, skal ikke ha noe symptom på Covid 19.

Tandempilot og passasjer må prøve å holde avstand som anbefalt av folkehelseinstituttet, så mye som mulig i under hele turen. Fra møtested, til start og frem til pakking av utstyr etter endt flytur.

Tandempilot bringer i tillegg til tandemrigg, skjema til utfylling, desinfiserings- utstyr, munnbind til passasjer, og eventuelt annet nødvendig smittevernutstyr.

Tandempilot er ansvarlig for desinfisering av utstyr før og etter bruk, samt påse at både pilot og passasjer følger rådene fra folkehelseintituttet.

Både pilot og passasjer bør bruke helhjem med visir, eller munnbind.

Tandempassasjer anbefales å benytte egen buff/maske og eventuelt innerhette under flyturen om man benytter lånt hjelm.

Tandempassasjer skal desinfisere hender før denne tar i tandemutstyret.

Tandempilot er ansvarlig for å logge tandemturen og oppbevare          registreringsskjema – dette for å ivareta kravet om sporbarhet av smitte       dersom noen skulle vise symptomer i etterkant.