Luftrom og høydebegrensning


Lufrom finner du her: https://luftrom.info/viewer.html, linken finner du også på alle flysteder i flyparaglider.com.
Trykk på ikonet oppe i høyre hjørne for å slå av og på diverse lag.

Bilde1: Slå av og på lag.

Hvordan finne høydebegrensningen for et flysted?

Bilde2: Finne høydebegrensning.
  1. Slå først av alle lagene.
  2. Slå på «Takeoffs», finn aktuelt flysted.
  3. Slå på «CTR/TIA/TIZ». Sjekk om flystedet ligger inne i en CTR. I så fall er det ikke lov å fly der uten tillatelse.
  4. Slå på «TMA». Klikk i kartet ved flystedet. Floor = høydebegrensningen. (1066 moh i eksempelet over).