Måle porøsitet

  

Klubben gikk til innkjøp av porøsitetsmeter i 2019. Mye med tanke på kursvingene våre men det skal også inngå som et tilbud til medlemmene. Styret har brukt litt tid på å finne ut hvordan vi skal organisere bruken og har kommet fram til følgende:

  

Vår materialforvalter, Tore Dahl, «sitter på» instrumentet. De som ønsker å få målt vingen sin kontakter Tore direkte og avtaler tid og sted. Normalt betyr det at man må reise til Horten. Det tas målinger forskjellige steder på vingen og resultatene noteres på et skjema. Dette tar tid og det må regnes med minst en time per vinge.

  

Vi tar en hundrelapp per vinge for klubbens medlemmer. Dette betales på Vipps til HLSK og vises til Tore før målingene settes i gang. For betaling til HLSK sin Vippsbutikk, se her: http://hlsk.no/ut-a-fly/betaling/betale-med-vipps/. Kontaktinfo til Tore finner du her: Tore Dahl (flightlog) .

  

Porøsitetsmeteret vil også bli tatt med til større samlinger hvor måling er aktuelt. Instrumentet kommer ikke til å bli sendt rundt til enkeltmedlemmer f.eks.