Årsmøte 04. mars 2020


Kart utilgjengelig

Dato/Tid
04/03/2020 18:00 – 21:00

Sted
Vittingen kulturhus

Kategori(er)


Årsmøte i HLSK avholdes onsdag 04. mars, 2020, kl. 1800.
Sted: Vittingen kulturhus, Hvittingfoss.

Innkalling sendes på mail til medlemmene ihht fastsatte frister.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 19. februar.

Styret