Årsmøte 2021

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
27/04/2021 18:00 - 21:00

Kategori(er)


Årsmøte i HLSK avholdes tirsdag 27. april, 2021, kl. 1800.
Møtet blir i år digitalt – Teams.

Innkalling sendes på mail til medlemmene ihht fastsatte frister.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 15. april.
Dokumenter og link til møtet sendes medlemmene ca en uke før møtet. Kun medlemmer som har betalt årets kontingent innen den tid får dette tilsendt.  

Styret