Årsmøte tirsdag 14. mars 2017

Laster kart ....

Dato/Tid
14/03/2017 18:00 - 21:00

Sted
Vittingen kulturhus

Kategori(er)


Innkalling til Årsmøte 2016 i Hvittingfoss Luftsportklubb.

Årsmøte i HLSK avholdes tirsdag 14. mars kl. 1800.

Sted: Vittingen kulturhus, Hvittingfoss.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 28. februar.

 

Foreløpig Saksliste.

 1. Konstituering, godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Budsjett 2017
 9. Årsplan 2017
 10. Valg
 11. Premieutdeling

 

Endelig saksliste og underlag til møtet sendes medlemmene én uke før årsmøtet.

Foredrag eller lignende etter årsmøte opplyses det om senere.

 

Enkel bevertning.

Velkommen.

 

Hilsen Styret