Årskort 2013


Disse har årskort for sesongen 2013. Innehavere av gyldne kort finner du her.

Nr Navn Kommentar
e201201 Alex Alcocer Elev 2012
e201202 Iris Hoff Elev 2012
e201203 Sivert Johnsen Elev 2012
e201204 Mattis Målbakken Elev 2012
e201205 Lars Aane Oddershede Elev 2012
e201206 Per Helge Pedersen Elev 2012
e201207 Anne Jorid Pedersen Elev 2012
e201208 Bjørn Ingar Reistad Elev 2012
e201301 Espen Sætre Kolberg Elev 2013
e201302 Kjell Enger Elev 2013
e201303 Roar Gjærevold Elev 2013
e201304 Stefan Borsodi Elev 2013
e201305 Sven Ivar Fonn Elev 2013
e201306 Tom Georg Bjørklund Elev 2013
201307 Bjørnar Trondsen
201308 André Lian
201309 Terje Stulen
201310 Morten Solheim
201311 Sondre M. Naper
201312 John Jensen
201313 Samuel MacDonald
201314 Reidar Berntsen
201315 Tore Dahl
201316 Nina Dahl
201317 Kari Olstad
ee201318 Petter Strømnes Nord e.Elev 2013
201319 Bård Amundsen
201320 Joakim Lie
201321 Jesper Jensen
201322 Martin Aude Jensen
201323 Thomas Kristiansen
201324 Petter Lalic
201325 Kyrre Hansen
201326 Elon Faber
201327 Arild Arnesen
ee201328 Øystein Deila e. Elev 2013
201329 Inger Grimstad
201330 Andreas Flåten
201331 Grim Farstad
201332 Aina Karlgård
ee201333 Petter Rekdal e. Elev 2013
201334 Lene Einarsen
201335 Daniel Eriksen
201336 Gungør Sahin
201337 Mads Jørgen Aune
201338 Karen By
ee201339 Roy Storli e.Elev 2013
201340 Amelie Krogstad
201341 Thore Lystad
201342 Bjørn Erlandsen
ee201343 Bastian Winde Harbo e.Elev 2013
201344 Vegar Hammer Olsen
201345 Kristian Klausen
201346 Stefan Bergvik
201347 Paul Gjetrang
201348 Thomas Skarpås
201349 Kristian Klausen
201350 Signe-Marie Knudsen
201351 Luis M. Lie
201352 Fredrik Lie
e201353 Tom Erik Hardangen Elev 2013
e201354 Fredrik Hørtvedt
e201355 Vidar Hansen
e201356 Johan Brandt
e201357 Erik Krane Thvedt
e201358 Espen Nilsen
e201359 Fredrik Pettersen
e201360 Simen Johnsen
e201361 Jarl Vettle
e201362 Karl Einar Bergstrøm