Kategorier
Medlemmer Møter

Årsmøte onsdag 04. mars kl. 1800

Årsmøtet avholdes onsdag 04. mars 2020 kl. 1800. Se mer om arrangementet.

Kategorier
Medlemmer Møter

Årsmøte 21. mars 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars 2019 kl. 1800. Sted: Vittingen kulturhus, Hvittingfoss.
Innkalling og underlag sendes medlemmene innen gjeldende fastsatte frister.