Om høydebegrensning og luftsportbokser.


Søndag 27 april var en flott dag. Det var god termikk og i slike tilfeller må man gjerne beregne større margin før man går ut av bobla for ikke å overstige høydebegrensningen….
Da tar det gjerne også lang tid å komme ut av løftet og selv med ører og speed kan det fortsette å stige en god stund. Da er det forståelig at man i enkelte tilfeller går «gjennom taket». Derimot er det ikke forståelig eller akseptabelt at man flyr over høydebegrensningen uten forsøk på å synke. På Stokkelia denne dagen var det flere piloter som fløy svært høyt over høydebegrensningen, uten å dra ører. Enten respekterer man da rett og slett ikke lover og bestemmelser eller man gjør det uten å vite bedre.
 
Alle skal vite hva høydebegrensningen er der man flyr og benyttes termikken skal man vite hvor høyt man er, det er helt grunnleggende.
 
Denne dagen åpnet vi også luftsportsboksene våre. Når det gjøres betyr det ikke at det er fritt fram til å fly høyere. Det stilles en hel del krav til de som skal benytte boksene. Kravene er nedtegnet i en «Veileder for bruk av luftsportsområdet Hvittingfoss Alfa og Hvittingfoss Bravo» som du finner her: Åpning av luftsportbokser. Kravene og prosedyrene er til for at vi skal tilfredstille den generelle avtalen NLF har med Avinor for bruk av slike bokser.
 
Noen oppfatter sikkert kravene som nokså firkantede men da skal man vite at HLSK har jobbet i mange år for å få opprettet disse boksene. Dette er en mulighet vi har til å fly høyere og boksene er «ressurser» vi må ta godt vare på. Ikke bare vi som forvalter og administrerer åpningen men også alle som flyr i boksene.
Gjør vi ikke det så setter Luftfartstilsynet og/eller Avinor fort ned foten for denne muligheten. Da forsvinner også trolig forutsetningene for å arrangere Norgescup i vårt område.
 
Skal vi beholde boksene og få godkjent nye bokser så må vi bevise at høydebegrensningene respekteres generelt og at vi er i stand til å forvalte og bruke boksene forsvarlig.