Priser


Priser på utstyr vil variere etter merker og kvalitet som i alle andre sporter. Vi vil her prøve å indikere hva en nybegynner kan regne med å måtte bruke for å komme i gang med utstyr som er bra og sikkert. Man kan klare å få tak i billigere, og man kan iallfall få tak i dyrere.

 

Ca Priser ( 2013)

Ca ny pris Brukt
Skjerm 18.000 – 24.000 5.000 – 14.000
Seletøy 4.000 – 9.000 2.000 – 4.000
Hjelm 2.000 500
Nødskjerm 4.000 2.500
Hansker 400
Støvler 1.900
Variometer 2.500 1.000
Flydress 2.000 900
Radio 1.000 500-1.000
GPS 2.000 1.500