Sertifikater/Kurs


Ja, man må ha flysertifikat for Paraglider. Tilsvarende er det for Hangglider. Sertifikatene for Paraglider og Hangglider er delt inn i 5 nivåer som gir eleven/piloten lov til å fly på forskjellige måter. Man har lov til å øve på neste trinn med en instruktør tilstede på flystedet. Flyr man alene uten instruktør skal man fly innenfor reglene for det sertifikatet man innehar.
Aldersgrense for paragliding er 18 år. Men man kan fly fra fylte 15 år dersom man har tillatelse fra foresatte.

Paraglider Hangglider
Nivå 1 PP1:       SP1:
Dette nivået brukes ikke i Paragliding. Nivå 1 er innført for at man skal ha samme gradering på paraglider og hangglider. I paragliding får man nivå 2 når man er ferdig med kurs. Man kan si at man har nivå 1 mens man  går på kurset.
Nivå 2 PP2   – Altitude gliding student:       SP2:
Etter endt kurs er man fremdeles i kategorien elev, men kan fly på egenhånd på steder instruktøren din har godkjent for deg. Man har kun lov til å foreta glideturer. Dvs at man ikke skal fly i termikk eller på hang (se nivå 3).
 
Nivå 3 PP3   – Easy soaring:        SP3:
Lett sveving betyr at man har lov til å drive med Hang-flyving (fly på vinden som blir presset opp langs fjellsiden og stige sammen med den). Man kan fly i lett termikk uten for mye turbulens.
Nivå 4 PP4   – Advanced Soaring:       SP4:
Avansert sveving innebærer at man kan fly i mer turbulent luft og vanskeligere forhold.
 
Nivå 5 PP5   – :        SP5:
Nå har man nådd det øverste nivået og kan begynne å fly   distanseturer. Dvs bruke all den kunnskap og erfaring man har til å fly   distanser på flere mil langs nytt og ukjent terreng. Med nivå 5 kan man også   begynne å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt.