Porøsitetsmeter


HLSK har anskaffet porøsitetsmeter. Se hvordan du kan få målt vingen din her..

,