Styret – 2018


Styret Verv Mobil Email  
Sven Ivar Fonn Leder 941 69 982  
Trond Kjeldsen Nestleder 951 42 886  
Jan Henrik Eriksen Styremedlem      
Atle Veie Styremedlem      
Anne Liv Sundby Styremedlem      
Ingvill Grefstad Varamedlem      
Svenn Erik Lyngstad Varamedlem      
         
Andre Verv        
Jostein Øysæd Faglig leder 992 73 170    
Mona Rødningsby Revisor      
Jostein Øysæd Revisor      
Tore Flåten Valgkomite – Leder      
Michiel Ellingsen Valgkomite      
Terje Stulen Vara Valgkomite