Kategorier
Ikke kategorisert

Mange fremmøtte på klubbkvelden.

I overkant av 60 tilhørere fikk med seg foredraget til Tom Salamonsen…