Åpning av luftsport boksene i Hvittingfoss – (UTGÅTT versjon)


hvittingfoss a bGenerelt
Åpning av luftsport bokser skal kun gjøres av personer som er utpekt av HLSK og som har fått opplæring/utsjekk for dette.
For tiden har vi to luftsport bokser som kan åpnes, og disse heter Hvittingfoss A og B. Det jobbes også med en Hvittingfoss C (som er en flik øst av Kongsberg)

 

 

 

 

VEILEDER FOR BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDET HVITTINGFOSS ALFA OG HVITTINGFOSS BRAVO.

Bruk av områdene kan skje på 2 måter:
1. Gjennom Områdeleder.
Områdeleder har ansvaret for kontakten med LTT. Områdeleder er på bakken og i nærheten av området. Områdeleder har tilgang til
bakkestasjonstelefonen med nummer 46504566 og radio, FM-154.175Mhz. Se NLF’s ”Veileder for bruk av luftsportsområder i Oslo TMA og Farris TMA”

2. Gjennom delt Områdeleder-ansvar mellom Bakkeleder og Feltleder. Feltleder kan fly, og har med seg Bakkestasjonstelefonen og radio, FM-154.175Mhz.
Bakkeleder kan befinne seg hvor som helst og må være
tilgjengelig pr. telefon. Denne veilederen beskriver prosedyren ved delte roller.

Områdeleder / Bakkeleder, Feltleder må ha gjennomgått obligatorisk opplæring i regi av HLSK og ha lisens PP/SP 4 eller høyere.

1. Luftsportsområdet kan kun åpnes fra Bakkestasjonstelefonen, og før feltleder starter.
Åpning:
1. Vurder skybashøyde samt dagens potensial.
2. Ta kontakt med Oslo ATCC fra Bakkestasjonstelefonen og søk om å
få luftsportsområdene Hvittingfoss Alfa og Hvittingfoss Bravo åpnet. Du
kan  søke om mer høyde, men vær konkret i forhold til dagens skybashøyde.
3. Oppgi ønsket stengetidspunkt, bruk lokaltid og opplys om det.
4. Oppgi Bakkelederens telefonnummer som reservenummer.
3. Når LTT bekrefter områdene for åpnet:
1. Feltleder kobler videre Bakkestasjonstelefonen til Bakkelederens telefonnummer.
2. Feltleder ringer fra sin egen privat-telefon til Bakkestasjonstelefonen for å teste at viderekobling fungerer, dette er godkjent når Bakkeleder svarer.
3. Feltleder opplyser Bakkeleder om den inngåtte avtalen med LTT: tidsrom, høyde, og hvilke områder. Avtalen kan ikke endres etter dette.
4. Send SMS til tlf: 1963, følgende melding: Ekanal HLSK FLY » Ditt navn» «ditt mobil nr»  «Boks A åpnet 4000 fot»  «Boks B 7000 fot»   » 12:30-18:00 åpnet»  (Fotangivelse over er default, normalt spør vi om samme høyde i begge bokser og får som regel innvilget dette)
Bakkeleder får heretter alle henvendelser fra LTT og formidler om nødvendig til Feltleder ved å ringe til Feltleder ’s privat-telefon. Feltleder formidler videre til de øvrige pilotene gjennom radio, FM-154.175Mhz. Svikter sambandet mellom Bakkeleder og Feltleder forsøker Bakkeleder å kontakte en av de øvrige pilotene. Feltleder skal ha handsfree.
4.  Ved beskjed fra LTT til Bakkestasjonstelefonen om tømming av området:
1. Bakkeleder ringer Feltleder og ber Feltleder om å tømme området.
2. Feltleder ber de øvrige pilotene gjennom radio til å komme under TMA-høyde.
3. Feltleder lander umiddelbart på nærmeste egnet sted med mobildekning.*
4. Send SMS til tlf 1963: EKANAL HLSK FLY Boks A, Boks B stengt
* Alternativt går ned under TMA og får bakkelder til å sende samme melding. Skal bekreftes av bakkeleder.

Feltleder slår av viderekobling og tester dette ved å ringe fra egen telefon
til Bakkestasjonstelefonen. Feltleder har nå rollen som Områdeleder.
5. Når det er bekreftet at området er tømt ringer Områdeleder fra Bakkestasjonstelefonen til LTT og opplyser om det.
5. Når perioden er avsluttet på vanlig måte skal det alltid gis beskjed til LTT fra Bakkestasjonstelefonen om det.
6. Denne prosedyren forutsetter at alle som ønsker å benytte seg av åpnet område:
1. har lisens PP/SP 4 eller høyere.
2. har gjort seg kjent med dagens avtale.
3. har radio tilgjengelig, FM-154.175Mhz.
4. har mobiltelefon tilgjengelig til å kunne ta i mot samtaler, må være med headsett.
5. har sendt SMS med ”navn, starter, sted” til Bakkestasjonstelefonen før start og sender SMS med ”navn, landet, posNddmmssEddmmss, fritekst” eller ”navn, ikke startet” ved avsluttet flyging / kansellert start. SMS-ene sendes automatisk videre til en epostadresse som Bakkeleder har tilgang til, slik at både Bakkeleder og Feltleder til en hver tid kan se status på dagens piloter i området.
7. Postkasse til Bakkeleder: www.gmail.com Logg inn med hlskbakkestasjon@gmail.com. For passord ta kontakt med styret i HLSK.
8. For øvrige telefonnr, se under

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bruksanvisning for HLSK bakketelefon ( Sim Kort)
Normalt blir sim kortet oppbevart i nærheten av flystedet. Dette vet de som er klarert for denne instruksen. Den som skal være felt leder (pilot) bruker en ekstra telefon for bakketelefon sim kort.

Bakketelefon nr: 465 04 566
Pinkode: Samme som HLSK kodelås

Vidrekobling til Bakkeleder:
Iht bruksanvisning på telefonen.

Telefon nummer OSLO Kontrollsentral:
(OSLO ATCC- Supervisor)
Alt A: 66 79 25 30
Alt B: 66 79 25 31
Alt C: 31 29 25 76