SMS prosedyre NC


Under NC Hvittingfoss vil vi benytte et felles elektronisk system for landingsmeldinger og hentetjeneste. Dette er samme system vi bruker for å se hvem som flyr i boksene når disse åpnes. Ved hjelp av en webside får man da full oversikt over hvem som har meldt at de skal fly (er i lufta), hvem som trenger henting og de vi ikke trenger å ta hensyn til lenger.

 
Man sender altså SMS’er til: 465 04 566 (HLSK sin bakketelefon).
Man mottar da et automatisk retursvar, «Melding mottatt. Hilsen HLSK». Vi (arrangøren) ser imidlertid meldingene dine både på den aktuelle bakketelefon og websiden.
 

 
Friflygere som skal fly distanse anmodes også om å benytte denne tjenesten. Disse dropper «NC» foran navnet sitt i startmeldingen. Konkurransepiloter har dog prioritet ved henting.
 
Det er også en fordel dersom man sender sin geografiske posisjon sammen med hentemeldingen, da ser vi via mobilen og websiden nøyaktig hvor du er.
Det er innebygde funksjoner for dette i både IOS og Android men egne apper er gjerne mer praktisk. F.eks. denne har vi god erfaring med: GPS to SMS for IOS.