Innehavere årskort 2019


Disse har årskort for sesongen 2019. Oppdatert: 29.04.2019
Innehavere av gyldne kort som gjelder i 2019 er inkludert i listen nedenfor.
Fullstendig liste over Sponsorer og Gyldne kort finner du her.

Nr Navn Kommentar
201901  
201902  
201903  
201904  
201905  
201906  
201907  
201908  
201909  
201910  
201911  
201912  
201913  
201914  
201915  
201916  
201917  
201918  
201919  
201920  
201921  
201922  
201923  
201924  
201925  
201926  
201927  
201928  
201629  
201930  
201931    
201932    
201933    
201934    
201935    
201936    
201637    
201938    
201939    
201940    
201941    
201942    
201943    
201944    
201945    
201946    
201947    
201948    
201949    
201950    
201951    
201952    
201953    
201954    
201955    
201956    
201957    
201958    
201959    
201960    
     
—- Elevkort fra Våren 2019 —-
2019001 Tommy Saga Stoa PG
2019002 Sven Liang Jensen PG
2019003 Robert Helgaseth PG
2019004 Odd Einar Gigstad PG
2019005 David Harald Gigstad PG
2019006 Sigve Nilsen HG
2019007 John Glenn Bye HG
2019008 Jan Dahlberg HG
201009    
201010    
     
—- Elevkort fra Høsten 2018 —-
2018001 Fredrik Enge Elev PG høst 2018
2018002 Lars David Lund Elev PG høst 2018
2018003 Turhan Markussen Elev PG høst 2018
2018004 Klaus Roberg Elev PG høst 2018
2018005 Annette Melbø Elev PG høst 2018
2018006 Thomas S Solli Elev PG høst 2018
2018007 Paul Gjetrang Elev PG høst 2018
2018008 Ingunn Granstrøm Elev PG høst 2018
2018009 Thomas T Thorsen Elev PG høst 2018
—– Elevkort fra våren 2018 er ikke gyldige i 2019 —–
     
—– Gyldne kort
Valør – Utløper dato
1 Tore Flåten Platina – 20250401
2 Rob Hazes Platina – 20250401
3 Jon Fjelldal Platina – 20250401
4 Kenneth Snekkestad Platina – 20250401
5 Runar Halling Platina – 20250401
6 Roger Henningsen Gull – 20190401