Kategorier
Ikke kategorisert

Grøtterudveien er nå åpnet for sesongen – 2022.

Leder i veistyret (grunneierne) har nå gitt klarsignal til bruk av veien.
Takk til John-Erik, Lars og Simen for snørydde- og ishakkedugnad søndag.