Veileder for bruk av luftsportområder i OSLO TMA og FARRIS TMA


DETTE ER DEN GENERELLE AVTALEN MELLOM NLF OG AVINOR. NB: HLSK HAR EGNE PROSEDYRER FOR BRUK AV BOKSER VI ADMINISTRERER. Se: Åpning av luftsportbokser – Hvittingfoss A/B
 

1. Luftsportboksene kan åpnes på to måter:
– Via forhåndsgodkjent bakkestasjon (Bakketelefon)
– For enkeltflyging gjøres dette via (fly) radio uten koordinerende tiltak i
forkant

 

2. Åpning av et eller flere luftsportområder i Oslo og Farris TMA fra bakkestasjon skal alltid gjøres fra et telefon nummer som er godkjent som en av NLF bakkestasjoner ( se liste i bunnen). Ved kontakt med Lufttrafikktjenesten (LTT) for åpning av luftsportområde(r) skal man også oppgi et backupnummer. (Backupnummeret kan variere fra gang til gang)

 

3. Bakkestasjonens telefon skal alltid være bemannet og på bakken, når et eller flere luftsportområder er åpnet og eller i bruk fra aktuelt flysted.

 

4. Ved henvendelser til LTT om åpning av luftsportområde(r) kan det være at det samme område(r) er åpnet fra et annet sted. LTT vil i slike tilfeller henvise til bakkestasjonen som har åpnet området/områder. Det skal opprettes kontakt med aktiv bakkestasjon for å koordinere aktivitetene i samme område.  Det er radiofrekvens for aktiv bakkestasjon som skal benyttes i aktuelt/aktuelle område(r)

 

5. Ved koordinering for bruk av samme luftsportområde(r) har begge parter ansvar for å klargjøre tidspunktene som er avtalt for åpning og lukking av aktuelle områder. Den aktive bakkestasjonen skal ha kontakten med LTT

 

6. Ved skifte av bakkestasjon på samme dag, skal den stasjonen som overtar ansvaret kontakte LTT og bekrefte ansvaret

 

7. Ved ønske om forlengelse av åpningstid i luftsportområde(t). skal LTT kontaktes i god tid før opprinnelig avtalt sluttidspunkt.

 

8. Det er den bakkastasjon som ber om forlenget åpning som har koordinerings ansvar.

 

9. Dersom en aktiv bakkestasjon med koordinerings ansvar ønsker å avslutte aktivitet tidligere enn utløp av avtalt tidsperiode, skal den/de andre bakkestasjonene informeres før LTT blir kontaktet ( se 6)

 

10. Ved behov for operative endringer, kontakter LTT kun den bakkestasjon som er registrert som koordineringspunkt. Bakkestasjonen skal da, i tillegg til å informere aktører i eget startsted, også kontakte de øvrige bakkeastasjoner som kan ha utøvere i berørte luftsportområde(r)

 

11. NLF anbefaler at alle tidsangivelser gis i lokal (L) tid og at dette ALLTID spesifiseres ovenfor LTT.

 

Bakkestasjoner og luftsportområder i OSLO og FARRIS TMA

Bakkestasjon             Telefon            Radio

Lunde flyplass :          476 19 757     122,850
Notodden flyplass:     948 54 344      118,800
Hvittingfoss :              465 04 566      HG/PG ikke flyradio
Hokksund flyplass:     481 75 195     122,175
Sundvollen:                482 46 284     HG/PG ikke flyradio
Eggemoen flyplass:    955 29 944     122,700
Bøvermoen Seilfypl:   978 72 159     123,500
Reinsvoll Flyplass:      911 07 060     123,500
Hamar Flyplass:          911 87 921     130,270
Starmoen Flyplass      959 05 887     123,350