Årsmøte 2021


Årsmøtet avholdes tirsdag 27. april 2021, kl. 1800. I år blir det nettmøte ved hjelp av Teams. Se mer om årsmøtet under arrangementer